top of page
CAN_EDU_Pre_A_logo_kicsi.png

 

 

Életünk nagy részét épített környezetben: házakban és házak között éljük. Ennek megismerése, értő használata és alakítása kulcsfontosságú saját magunk egészséges fejlődéséhez és a környezet megóvásához.

Épített környezetünk megismerése természeténél fogva csapatmunkára ösztönöz, kíváncsisággal telít. Használata szinte minden iskolai tantárgy keretében izgalmas lehetőségeket hordoz.

Ezekre a helyzetekre készülünk.

Közben megtapasztaljuk a természetes és épített környezet közötti váltást, az ember építő cselekvését, a saját terek alkotását.

Megjelennek lehetőségeink és felelősségeink a környezetünk anyagainak és tereinek gondos felhasználása kapcsán.

Elkezdjük megtanulni az építészet nyelvét.

/

We spend most of our lives in built environment: inside and amongs buildings. Therefore, to learn about these to be able to create and use them well is essential for our own developments as well as for the protection off our environment.

Learning about the built environment can operate as an intiquing interface to learn through in any subject at school, while inviting team-work and curiosity.

We're preparing for these events.

We experience the change ffrom natural to built environment, the building act of man and the creation of our own spaces.

Our possibilities and responsibilities start to appear in the way we use our materials and spaces with care.

We start to speak the language of architecture.

bottom of page