top of page

Scholae piae

Mosonmagyaróvári Piarista Iskolaközpont

A 21. századi iskola modellje visszanyúl a piarista rendalapító, Kalazanci Szent József által megfogalmazott pedagógiai alapokhoz: a gyermekközpontúság, a személyesség pedagógiája, a közösségi tanulás, a formálás és non-formális nevelés integrációja, a szakértői gondolkodás és a használható tudás összecsengenek a kortárs 21 CLD (21st Century Learning Design) és SCL (Student-Centered Learning) módszerekkel. Az együttműködés, a tudásépítés, az önszabályozó tanulás, az innováció és a valós problémák megoldása mind olyan nyitott kérdéseket tesznek fel, amelyek kutatáson és csoportmunkán keresztül megválaszolhatóak. Az ilyen munkához a frontális oktatáson túlmutató, sokféle tanulási helyzetet biztosító téri struktúrával működik az új Mosonmagyaróvári Piarista Iskolaközpont.

Alsóban az osztálytermek L-alakúvá válnak, kiegészülnek egy puhán kibélelt suttal. Ez a tér az otthonosság érzetét erősíti, be lehet kucorodni meseolvasáshoz, pihenéshez és játékhoz.

A frontális oktatás korszerű tanulási helyzetekkel egészül ki. Ezt a változatosságot nyújtja a Forgó Tanterem, amelyet az építészek, pedagógusok és környezetpszichológusok közösen találtak fel. A teremben való elfordulással dinamikus térérzet jön létre. Így átrendezve a csoportmunkát és az intenzív tudáscserét támogatja. A leghosszabb oldal felé fordulva tágasabb térben érzik magukat a diákok, így a tér az egész osztályt megmozgató vitafórumok ideális helyszínévé válik.

 

A gimnazisták terei mobil falainak köszönhetően könnyen átalakíthatók. A kutatásnak, az elmélyült projektmunkának és az egyetemre való felkészülésnek egyaránt ideális körülményeket alakíthatnak ki itt maguknak a diákok és tanáraik.

 

S.ARCH 2019 különdíj 

Helyszín: Mosonmagyaróvár

Megbízó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Tervezés. 2019/2023

Szintterület: 15600 m2

Osztálytermek száma: 32 db

02_HUSZÁRTORONY_RIDGE_TURRET.jpg
bottom of page