top of page

Bölcsödeépítési ötletpályázat

 

Kiíró: Kopp Mária Intézet - 2019

A bölcsődei gondozás fogalmát mára a nevelés váltotta fel, amely a gondozást, a fejlesztést, a tanítást és az érzelmi kapcsolatrendszer kialakítását egyaránt magában foglalja a csecsemők és kisgyermekek minél teljesebb értékű cseperedése érdekében. A bölcsődei terek tervezése során az építészeti eszköztárat a használók: csecsemők, kisgyermekek, valamint a kisgyermeknevelők és a szülők fejlődési, pszichológiai szükségletei határozzák meg. A csecsemők és kisgyermekek érzékenyebbek és sebezhetőbbek, így elsősorban rájuk szabjuk a tereket, de fontos, hogy az itt dolgozó felnőttek is sajátjukénak éljék meg ezeket, számukra is kielégítően használható és megfelelő érzelmi kötődéseket biztosító tereket alkossunk. Pl. szorongást kelt a kisgyermeknevelőben, ha olyan térrész is kialakul, ahova ő komfortosan nem tud bemenni vagy nem éri el legalább minden pontját: hiszen félni kezd, hogyha pont ott történik valami a rá bízott kisgyermekkel, akkor nem tud segíteni. Ezeket a környezeti terheket nem szabad beépíteni a bölcsődébe.

A gyermekek számára ebben az életkorban a fizikai környezet még nem tudatosuló természetű. A bölcsőde környezetpszichológiája sőt, a társak felé való odafordulás is még éppen csak elkezd kifejlődni. Fontos ezért tervezőként önmagunkban tudatosítanunk, hogy a gyermeki szükségletekre szabott tereknél ezek építészeti artikulációja elsősorban neurobiológiai folyamatokra alapozandó, a későbbi fejlődés során tudatos esztétikai hatások helyett. A környezetpszichológia szempontrendszere így különösen nagy hangsúlyt kap a tervezés során.

A sok helyen jelenleg használatban lévő bölcsődékhez képest az alábbi változtatásokat javasoljuk:

_állandóság, változatlanság 

_kiszámítható, ismétlődő, ritmusos ingerek

_a motoros funkciók kialakulását segítő helyzetek: kúszás, mászás, hintázás, ringatás

_szülés, születés körüli élmények felidézésére alkalmas terek: alagút, zug, kapu

_szenzoros stimulálás: taktilis felületek, érinthető anyagok (pl. szőranya-szőnyeg)

_túlingerlés elkerülése

_tárgyaknál, berendezéseknél, bútoroknál természeti formák használata

_az önállóan használható tér beláthatósága (eltűnésélmény elkerülése)

_félprivát terekbe való elvonulás (bekuckózás)

_az otthonvesztés traumájának mérséklése belsőépíztészeti és tárgyi elemekkel (átmeneti tárgyak beengedése otthonról)

_megérkezés és eltávozás tere, dramaturgiája

_homokozás és vizezés jelentősen segít a szabályozás tanulásában és a motoros fejlődésben

_téri lehetőség a kisgyermek és a kisgyermeknevelő közötti félprivát 1-1 helyzetre is

05_la%CC%81tva%CC%81ny_edited.jpg
bottom of page