top of page

Bölcsödeépítési ötletpályázat

 

Kiíró: Kopp Mária Intézet - 2019

A bölcsődei gondozás fogalmát mára a nevelés váltotta fel, amely a gondozást, a fejlesztést, a tanítást és az érzelmi kapcsolatrendszer kialakítását egyaránt magában foglalja a csecsemők és kisgyermekek minél teljesebb értékű cseperedése érdekében. A bölcsődei terek tervezése során az építészeti eszköztárat a használók: csecsemők, kisgyermekek, valamint a kisgyermeknevelők és a szülők fejlődési, pszichológiai szükségletei határozzák meg. A csecsemők és kisgyermekek érzékenyebbek és sebezhetőbbek, így elsősorban rájuk szabjuk a tereket, de fontos, hogy az itt dolgozó felnőttek is sajátjukénak éljék meg ezeket, számukra is kielégítően használható és megfelelő érzelmi kötődéseket biztosító tereket alkossunk. Pl. szorongást kelt a kisgyermeknevelőben, ha olyan térrész is kialakul, ahova ő komfortosan nem tud bemenni vagy nem éri el legalább minden pontját: hiszen félni kezd, hogyha pont ott történik valami a rá bízott kisgyermekkel, akkor nem tud segíteni. Ezeket a környezeti terheket nem szabad beépíteni a bölcsődébe.

A gyermekek számára ebben az életkorban a fizikai környezet még nem tudatosuló természetű. A bölcsőde környezetpszichológiája sőt, a társak felé való odafordulás is még éppen csak elkezd kifejlődni. Fontos ezért tervezőként önmagunkban tudatosítanunk, hogy a gyermeki szükségletekre szabott tereknél ezek építészeti artikulációja elsősorban neurobiológiai folyamatokra alapozandó, a későbbi fejlődés során tudatos esztétikai hatások helyett. A környezetpszichológia szempontrendszere így különösen nagy hangsúlyt kap a tervezés során.

A sok helyen jelenleg használatban lévő bölcsődékhez képest az alábbi változtatásokat javasoljuk:

_állandóság, változatlanság 

_kiszámítható, ismétlődő, ritmusos ingerek

_a motoros funkciók kialakulását segítő helyzetek: kúszás, mászás, hintázás, ringatás

_szülés, születés körüli élmények felidézésére alkalmas terek: alagút, zug, kapu

_szenzoros stimulálás: taktilis felületek, érinthető anyagok (pl. szőranya-szőnyeg)

_túlingerlés elkerülése

_tárgyaknál, berendezéseknél, bútoroknál természeti formák használata

_az önállóan használható tér beláthatósága (eltűnésélmény elkerülése)

_félprivát terekbe való elvonulás (bekuckózás)

_az otthonvesztés traumájának mérséklése belsőépíztészeti és tárgyi elemekkel (átmeneti tárgyak beengedése otthonról)

_megérkezés és eltávozás tere, dramaturgiája

_homokozás és vizezés jelentősen segít a szabályozás tanulásában és a motoros fejlődésben

_téri lehetőség a kisgyermek és a kisgyermeknevelő közötti félprivát 1-1 helyzetre is

05_la%CC%81tva%CC%81ny_edited.jpg
látványterv
látványterv
press to zoom
látványterv
látványterv
press to zoom
látványterv
látványterv
press to zoom
látványterv
látványterv
press to zoom
látványterv
látványterv
press to zoom
látványterv
látványterv
press to zoom
alaprajz
alaprajz
press to zoom
alaprajz
alaprajz
press to zoom
alaprajz
alaprajz
press to zoom
bottom of page